Voorwaarden & Huisregels

Reserveringsvoorwaarden
De reservering is definitief op het moment dat de aanbetaling van 20% van het totale huurbedrag (met een minimum van $ 150,-) is overgemaakt. Binnen 7 weekdagen na reservering dient dit bedrag door huurder overgeschreven te zijn op rekeningnummer. Deze wordt per e-mail naar u verzonden. Het restantbedrag dient bij voorkeur 3 weken voor aankomst overgemaakt te zijn. Alle bank/overschrijvingskosten komen ten laste van de huurder.

Annulering door huurder
Bij annulering meer dan 8 weken voor aankomst wordt de aanbetaling naar u teruggestort. Bij latere annulering tussen 8 en 4 weken voor aankomst bent u de aanbetaling van 20% van het totale huurbedrag verschuldigd (met een minimum van $ 150,-). Bij annulering niet eerder dan 4 weken voor de geplande aankomstdatum bent u de gehele huursom verschuldigd. Annuleringen dienen per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Indien u de accommodatie eerder verlaat dan de laatste huurdag, zal er geen restitutie van de huursom plaatsvinden.

Annulering door verhuurder
Indien enige omstandigheid noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hier direct kennis van worden gegeven aan de huurder en indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag worden teruggestort.

Schade, eind schoonmaak en kosten
In geval van schade en/of vermissing aan/van (delen van) het gehuurde of grove nalatigheid van huurder is huurder aansprakelijk voor deze schade en wordt herstel dan wel vervanging op huurder verhaald. Kosten van gas, water en elektriciteit zijn (bij normaal gebruik) in de huurprijs begrepen. Het is niet toegestaan in de accommodatie te roken. Wanneer dit wel wordt gedaan, wordt er $120,- aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid van verhuurder
Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor letsel van huurder, huisgenoten of derden die zich met zijn/haar goedvinden in het gehuurde bevinden en/of schade aan de eigendommen en/of bezittingen van huurder en zijn/haar huisgenoten e.d.

Verplichtingen van de huurder
Het gehuurde mag slechts als woonruimte worden gebruikt. Huurder zal het gehuurde als een goede huurder gebruiken. Huurder zal het gehuurde gedurende de huurperiode met niet meer dan het afgesproken aantal personen bewonen. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Huurder draagt er zorg voor, dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt, door hemzelf, huisgenoten of derden die zich met zijn/haar goedvinden in het gehuurde bevinden. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde.
Aankomst en vertrek

Incheck tijd is vanaf 15.00 uur en uitcheck tijd is 11.00 uur.

Wij wensen u een prettig verblijf toe !